Lijst van voor Wetstrijd gebruikte boeken uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum

Deze (gedigitaliseerde) boeken zijn via de website van het Nationaal Onderwijsmuseum integraal te bekijken.

 

 

Rudimenta, of gronden der Nederduitsche spraake, door Gerrit van Varik /
uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. -
Leyden : D. du Mortier en zoon ; Deventer : J.H. de Lange ; Utrecht : G.T. van Paddenburg en zoon, 1799. - [8], 85 p

Trap der jeugd / Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - 5e dr.
- Leyden : D. du Mortier en zoon ; Deventer : Jan Hendrik de Lange, 1801.

Kort begrip der Algemene geschiedenis, of inleiding tot dezelve, oorspronglijk
opgesteld door Hilmar Curas, en opnieuw bearbeid en ten gebruike der schoolen
geschikt gemaakt
, door Johan Matthias Schrock / van wegen de Bataafsche
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, naar de vijfde uitgaave uit het
hoogduitsch vertaald. - Leyden, Deventer en Utrecht : D. du mortier en zoon,
J.H. de Lange, en G.T. vn Paddenburg en zoon, 1804. Derde stukje.


Nieuw en door de ondervinding, goedgekeurd Nederduitsch A.B.C. Boek, volgens de
spelling van den hoogl. M. Siegenbeek : bevattende eene leerwijze, door welke de
jeugd gemakkelijk en binnen weinig tijds kan leeren lezen
. -
Amsterdam : J.B.
Elwe, 1806. - Met gekleurde figuren.

Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland / opgesteld door Hendrik
Wester ; en uitg. door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - 8e dr. -
Leyden : D. du Mortier en zoon ; Deventer : J.H. de Lange ; Groningen : J.
Oomkens, 1822. - VIII, 149 p. ; 16 cm

De brave Hendrik : een leesboekje voor jonge kinderen / door N. Anslijn Nz.. -
56e dr. - Te Zutfen : bij A.E.C. van Someren, 1870. - 32 p. ; 16 cm
Met uitgeversreclame op achterplat.

Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen / [door H.W.C.A. Visser]
; uitg. door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. - Leyden : D. du Mortier
en zoon ; Deventer : J.H. de Lange ; Groningen : J. Oomkens, 1823. - [4], 51 p.
; 20 cm.

Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen : een schoolboek /
uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen. - Haarlem : A. Loosjes
Pz., 1791

Onderwijs in de aardrijkskunde / uitg. door de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen
. - Leyden : Du Mortier [etc.], 1828. - 3e stuk, tweede gedeelte; Middel-Europa.

De geschiedenis van Jozef, voor kinderen / door Willem van Oosterwijk Hulshoff ;
uitg. door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen ; [met krt. door Oortman]. -
10e dr. - Leyden : D. du Mortier en zoon ; Deventer : J. de Lange ; Groningen :
J. Oomkens, 1829. Eerste stukje.

Christelijk onderwijs. - 4e verm. dr. - Groningen : W. Zuidema, 1832. - 16 cm

Twee- en driestemmige zangstukjes voor school en huiselijk gebruik. - Eersten
bundel. -
Dordrecht, 1834. - .. dl. : muz. ; 12x21 cm

Dichtgeschenkje : verhaaltjes en versjes voor de jeugd, met 10 plaatjes. - Te
Utrecht : bij J.G. Andriessen, 1837. - 46 p. : ill. ; 12 cm

Leesboekje voor leerlingen der laagste klasse, die volgens de leerwijze van den
heer P.J. Prinsen hebben leeren lezen
/
door H. Kroese Ramaker. - 13e dr. -
Amsterdam : Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1868. - Zesde stukje. Ingericht volgens de regeling der spelling van Dr, Te Winkel.

Oom Willem en zijne buurkindertjes : een schoolboekje / door J.J.A. Goeverneur ;
herzien en met de spelling van het Woordenboek der Nederlandsche taal in
overeenstemming gebracht door J.A. van Dijk. - 7e dr. - Schoonhoven : Van
Nooten, 1878. - 95 p. ; 16 cm
Met een bericht van de auteur. - 1e uitg.: 1845. - Met uitgeversreclame op
achterplat.

Letterverbinding, grondslag voor het leesonderwijs / door Joh. van Wulfen.
Hilversum, Johs. Geradts, z.j. No. 4.

De Nuttige handwerken. Handboekje tendienste der lagere school / door A. Teunisse en A.M. van der Velden. Amsterdam, W. Versluys, 1893. Het breien. 2e stukje, met 51 houtgravures.

Wat wilt gij worden? : versjes en vertellingen / door F.H. van Leent ; geïllustreerd
met 16 fraaie chromolithographieèen naar teekeningen van Oscar Pletsch. - 3e,
goedkoope dr. - Haarlem : J.M. Schalekamp, [1876]. - 61 p., [15] bl. pl. : ill.
; 19 cm

Wie kijkt er mee? : leerzaam prentenboek / door W. Degenhardt. - 2e dr. -
Amsterdam : Jan Leendertz, [1872]. - 36 p., [8] bl. pl. : ill. ; 22 cm

Eerste leesboekje : oefeningen naar aanleiding van de platen voor 't eerste
aanschouwelijk leesonderwijs in de school en het huisgezin
/
H. Bouman. - 21e dr.
- Groningen : J.B. Wolters, 1899. - 32 p. : ill. ;

De historie van twee appeljongens, of Hoe een grootpapa zijnen kleinkinderen
rekenen leerde : een leerzaam verhaal van Jean Macé ; naverteld voor onze
kinderen
[naar het Frans] door P.J. Andriessen. - Amsterdam, [1963]. - 168 p. :
ill. ;
Vert. van: L'arithmethique du grand-papa : histoire de deux petits marchands de
pommes.

Leerplichtigheid / A. Kerdijk ; met een kort woord vooraf van C.W. Opzoomer. -
Utrecht : J.L. Beijers, 1870. - 60 p. ; 23 cm

Handboek der aardrijkskunde / [door A. Winkler Prins] ; uitg. door de
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. - Amsterdam : Fred. Muller ; Deventer :
J.H. De Lange ; Leiden : A.W. Sijthoff, 1859. Algemeen gedeelte, eerste stuk. : ill. ; 24 cm

Handleiding bij de Sprekende letterbeelden, grondslag voor het eerste
leesonderwijs
/
door Joh. van Wulfen. - Hilversum : Joh. Geradts, 1885. - 144 p. :
ill. ; 20 cm

Pas op school! : gemakkelijke lesjes voor 't jonge volkje, dat lezen leert /
W.F. Oostveen. - Purmerend : Muusses, 1902 - Derde stukje, met plaatjes. Herzien door
N. Brouwer en W. Cramer. 48 p. : ill. ; .. cm

Het zaakonderwijs in de eerste twee leerjaren : (aanschouwingsonderwijs) / door
H. Douma en M.H. Lem. - 2e, omgewerkte druk - Purmerend : Muusses, 1903. - VIII, 375
p. : ill. ; 21 cm

Toelichting bij Hoogeveen's leesplankje en klassikale leesplank / door M.B.
Hoogeveen. - Deventer : Brinkgreve, 1898. - 33 p. : ill. ;

Toelichting bij Hoogeveen's leesplankje en klassikale leesplank / door M.B.
Hoogeveen. - Deventer : Brinkgreve, 1899. - 33 p. : ill. ;

Toelichting bij Hoogeveen's leesplankje en klassikale leesplank / door M.B.
Hoogeveen. - 2e dr. - Deventer : Brinkgreve, 1901. - 56 p. : ill. ;