Een Game bij tijdvak zeven "Tijd van pruiken en revoluties" en acht "Tijd van burgers en stoommachines" van De Rooy (geschiedenis havo /vwo).

Wetstrijd is een interactieve game voor tweede faseleerlingen met het vak geschiedenis.
In het spel worden de schoolwetten van 1806, 1857, 1878 en 1901 in hun politieke en sociaal-economische context geplaatst.

Aan de orde komen onderwerpen als de Verlichting, de oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
de leerplichtwet en de ongelijkheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.
Verder is er aandacht voor historische figuren als John Locke, Hiëronymus van Alphen, Thorbecke, Abraham Kuyper,
Van Houten en latere onderwijsvernieuwers als Jan Ligthart en Theo Thijssen en de tekenaars Jetses en Isings.

Wat is er te vinden op deze site?
Wetstrijd, een interactief spel bij tijdvak zeven en acht
Historische bronnen om zelf in te 'bladeren'
Docentenhandleiding met praktische opdrachten en suggesties voor profielwerkstuk

Wetstrijd is een project van het Geheugen van Nederland en het Nationaal Onderwijsmuseum. Meer digitale lessen vindt u op geheugenvannederland.nl/onderwijs.